Podrška

Dodatne informacije o korišćenju naših proizvoda

Brošure

Uputstva za korišćenje

Video demonstracija

Medtrum aplikacije

CGM Sistem Vodič za brzi početakBrošura

Preuzmite

TouchCare® Nano insulinska pumpaKratki vodič za upotrebu

Preuzmite

TouchCare® Nano insulinska pumpaUputstvo za korišćenje

Preuzmite

EasyFollow aplikacijaUputstvo za korišćenje

Preuzmite

EasySense Sistem za kontinuirano praćenje glikemije - CGMUputstvo za korišćenje

Preuzmite

EasyView Website za negovateljeUputstvo za korišćenje

Preuzmite

EasyView Website za pacijente Uputstvo za korišćenje

Preuzmite