Podrška

Dodatne informacije o korišćenju naših proizvoda

Brošure

Uputstva za korišćenje

Video demonstracija

Medtrum aplikacije

CGM Sistem Vodič za brzi početakBrošura

Preuzmite

EasyFollow aplikacijaUputstvo za korišćenje

Preuzmite

EasySense Sistem za kontinuirano praćenje glikemije - CGMUputstvo za korišćenje

Preuzmite

EasyView Website za negovateljeUputstvo za korišćenje

Preuzmite

EasyView Website za pacijente Uputstvo za korišćenje

Preuzmite

Touchcare A7+ insulinska pumpa Uputstvo za korišćenje

Preuzmite