USLOVI KORIŠĆENJA

Upozorenje: Pristupanjem na internet stranicu www.medtrum.rs koji je u vlasništvu privrednog društva eKlinika solutions d.o.o. Beograd, podrazumeva se da prihvatate ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: „Uslovi“), te da dajete svoj pristanak i da ste izričito saglasni sa odredbama ovde sadržanim, kao i da ste upoznati sa činjenicom da će vas sadržaj ovih Uslova obavezivati.

Prihvatanjem ovih Uslova potvrđujete da ste to učinili u slobodnoj volji, bez pretnje, prinude ili zablude, pri čistoj svesti, sposobni za rasuđivanje, bez negativnih uticaja na svest i rasuđivanje nastalih usled mentalne bolesti, mentalnog hendikepa, intoksikacije, upotrebe lekova ili bilo kog zdravstvenog ili drugog problema koji se može odraziti na sposobnost rasuđivanja, te se odričete prava da dati pristanak pobijate po bilo kom osnovu.

Prihvatanjem ovih Uslova potvrđujete da ste stariji od 18 godina.

Ukoliko ne prihvatate ili niste saglasni sa Uslovima ovde iznetim nemojte koristiti ovu internet stranicu.

Preambula:
Internet stranica www.medtrum.rs je informativna stranica posvećena Medtrum medicinskim uredjajima i zdrastvenim temama koji objavljuje i prenosi takve sadržaje u dobroj nameri. Pristup medtrum.rs stranici i svim njenim sadržajima dozvoljen je posetiocima besplatno ukoliko ne krše pravila i uslove korišćenja. Pristupanjem bilo kom delu stranice Korisnici/Posetioci automatski prihvataju sve aktuelne uslove korišćenja koje su dužni da redovno čitaju. eKlinika Solutions d.o.o. odn.medtrum.rs stranica zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje ova pravila. Smatra se da su korisnici kontinuiranim praćenjem i pristupanjem stranici ili bilo kojem njenom delu, u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima korišćenja, te da su ih razumeli u celosti.

Sve informacije date na ovoj internet stranici služe isključivo kao informacija i ne predstavljaju zamenu za profesionalni pregled, medicinski savet, procenu ili negu od strane medicinskog osoblja. Svi saveti dati putem, fotografija, videa i oglasa ove internet stranice ne predstavljaju profesionalne medicinske savete, te je neophodna konsultacija sa lekarom ili drugim medicinskim radnikom radi uspostavljanja tačne dijagnoze i prepisivanja potrebne terapije. U slučaju da sumnjate na medicinski problem ili bolest, neophodno je da bez odlaganja kontaktirate lekara ili drugog medicinskog radnika.

NI U KOM SLUČAJU NEMOJTE ZANEMARITI ILI ODLAGATI POSETU LEKARU USLED NEČEGA ŠTO STE PROČITALI ILI VIDELI NA INTERNET STRANICI WWW.MEDTRUM.RS.SVAKO OSLANJANJE NA INFORMACIJE DOBIJENE PUTEM OVE INTERNET STRANICE ODVIJA SE ISKLJUČIVO NA SOPSTVENU ODGOVORNOST.

Ugovorne strane

1. eKlinikaSolutions: privredno društvo eKlinika Solutions d.o.o. Beograd, ul. Bul.Zorana Đinđića br.125i, matični broj: 21086061, PIB: 108880157, vlasnik internet stranice www.medtrum.rs.

2. Korisnik/Posetilac: fizičko lice, posetilac internet stranice www.medtrum.rs. Korisnik/Posetilac može koristiti portal bez registracije. Ovi Uslovi obavezuju neregistrovane Korisnike/Posetioce.

Pristupanje Internet stranici www.medtrum.rs vrši se na sopstvenu odgovornost i obaveza je lica koja mu pristupaju da poštuju zakon kojii važi u toj državi.

1. Kontakt
Sva pravna i druga komunikacija u vezi ovih Uslova mora biti upućena pisanim putem:
Privrednom društvu eKlinika Solutions d.o.o. Beograd
Ul. Bul.Zorana Đinđića br.125i
11070 Novi Beograd
Republika Srbija
E-mail adresa: office@eklinikasolutions.com

eKlinika Solutions je obavezna da svu mejlovnu, pisanu i telefonsku korespodenciju obavlja putem mejl adrese, telefonskog broja i adrese prebivališta ostavljene od strane Korisnika. U slučaju ostavljanja pogrešnih kontakt podataka za korespodenciju, Internet klinika ne odgovara za gubitak informacija i/ili nemogućnost slanja određenog obaveštenja.

2. Prikupljanje i obrada podataka - Zaštita podataka o ličnosti

2.1. eKlinika Solutions d.o.o. odn. njena stranica medtrum.rs ne prikuplja nijedan drugi lični podatak tj.podatak o ličnosti svojih Korisnika/Posetioca, osim iz tehničkih razloga, kada se automatski prikupljaju sledeći podaci: domen i IP adresa; vrsta browser-a i operativnog sistema pomoću kojeg je pristupljeno portal e-klinika; vreme pristupa i dužina posete; posećene strane i strana sa koje se ulazi na portal.

2.2. eKlinika Solutions će, kao odgovorno lice za obradu podataka o ličnosti tačnije IP adrese, obrađivati ovaj podatak o ličnosti Korisnika/Posetioca u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti, pri čemu će ih naročito prikupljati, skladištiti, koristiti, skenirati, čuvati, menjati, kopirati, prenositi, otkrivati i umnožavati samo u obimu u kome je to potrebno za tehničko funkcionisanje internet portala www.medtrum.rs.

2.3. Prilikom posete našeg portala, pretraživač koji koristite na vašem uređaju će automatski i bez vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice:
- IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu,
- datum i vreme pristupa,
- ime i URL preuzete datoteke,
- internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL),
- pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i
- ime vašeg provajdera.
- Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u sledeće svrhe:
- obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze,
- obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije, i
- procena bezbednosti i stabilnosti sistema.

Ako ste u vašem pretraživaču ili u operativnom sistemu ili drugim podešavanjima svog uređaja pristali na takozvanu geolokaciju, koristimo ovu funkciju kako bi vam ponudili individualizovane usluge povezane sa vašom trenutnom lokacijom (na primer, lokaciju najbliže ponude za posao). Podatke o vašoj lokaciji obrađujemo isključivo u svrhu pružanja ove funkcije.

Pravni osnov za obradu IP adrese je član 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitiman interes). Naš legitimni interes proizilazi iz gore navedene svrhe obrade podataka.

Rok čuvanja/ kriterijumi za određivanje roka čuvanja podataka:
Podaci se čuvaju privremeno i to 7 dana, a zatim se automatski brišu. Nakon što napustite našu internet stranicu, podaci o geolokaciji se brišu.

2.4. Posetom naše stranice medtrum.rs uz tekstove ponegde su uključeni i YouTube video snimci koji se čuvaju na http://www.YouTube.com i mogu se direktno pokrenuti sa naše stranice medtrum.rs. Svi video snimci uključeni su u „prošireni modus zaštite podataka“ tj. vaši podaci neće biti prosleđeni YouTube-u ukoliko niste pokrenuli video snimak. Podaci će biti prosleđeni isključivo ako pokrenete video snimak. Nemamo uticaj na takav prenos podataka.

Više informacija o svrsi i obimu prikupljanja i obradi podataka od strane YouTube-a, možete pronaći u pravilima zaštite podataka pružaoca usluga. Tamo ćete pronaći više informacija o vašim pravima i mogućim podešavanjima pomoću kojih možete da zaštitite svoju privatnost. Youtube adresa i pravila zaštite podataka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; https://policies.google.com/privacy?hl=sr&gl=de.ž

2.5. Posetom naše stranice medtrum.rs imaćete i pristup preko linkova i na naše društvene mreže facebook i/ili instagram stranu, te vas obaveštvamo da za obradu podataka na ovim društvenim mrežama je delom odgovoran i operater određene platforme društvene mreže. Pored toga, u nekim slučajevima smo mi takođe i operater platforme i u tom smislu postoji zajednička odgovornost u skladu sa članom 43 Zakona. eKlinika Solutions d.o.o. odn. stranica medtrum.rs, upravlja sledećim stranicama društvenih mreža: Facebook: https://www.facebook.com/medtrum.rs Instagram: https://www.instagram.com/medtrum.rs

Na obradu podataka od strane operatera platforma društvenih mreža (npr. administracija članova i deljenje informacija) imamo samo ograničen uticaj. Tamo gde možemo da utičemo i podesimo parametre za obradu Vaših podataka i to tako da operater platforme društvenih mreža postupa u skladu sa zaštitom podataka, mi preduzimamo sve mere koje su nam na raspolaganju. Međutim, na mnogim mestima ne možemo da utičemo na obradu podataka operatera, niti znamo koje podatke operater tačno obrađuje.

Operater platforme upravlja celom IT infrastrukturom usluge, pridržava se sopstvenih pravila o zaštiti podataka i ima sa Vama poseban korisnički odnos (ukoliko ste registrovani korisnik usluge društvenih mreža). Dodatno, operater je isključivo odgovoran za sva pitanja u odnosu na podatke Vašeg korisničkog profila, kojima mi kao kompanija nemamo pristup.

Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platforma društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka:
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanatio
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Podatke, koje ste uneli na našim stranicama društvenih mreža, kao što su npr. komentari, video snimci, slike, lajkovi, javna obaveštenja i sl. objavljuje operater platforme, a mi ih ni u jednom trenutku ne obrađujemo u neku drugu svrhu od predviđene. Zadržavamo pravo da obrišemo nezakonite sadržaje, ukoliko je to potrebno. To je slučaj na primer u slučaju prekršajnih ili nezakonitih objava, komentara mržnje, komentara (eksplicitno seksualnih sadržaja) ili priloga (npr. slike ili video snimci), koji između ostalog krše autorska prava, lična prava, predstavljaju krivično delo

2.6. www.medtrum.rs može koristiti i Cookie-je (Kolačiće) za tehničke potrebe, kako bi korisnicima pružio bolju navigaciju kroz sajt/stranicu ili omogućio da se korišćenje stranice prilagodi potrebama korisnika. Radi prilagođavanja internet stranice www.medtrum.rs željama korisnika eKlinika Solutions prati kolačiće (Cookies) na računaru korisnika. Cookies su tekstualne datoteke koje se smeštaju na hard disk računara korisnika. Koriste se za skladištenje korisničkih imena, lozinki i podešavanja, i personalizuju stranicu u skladu sa skonostima Korisnika. Oni se koriste kako bi sadržaj ponude prilagodili individualnim željama i prikupljaju nelične informacije kao što su: internet strane koje Korisnici posete i linkove koji su posećeni. U svakom pretraživaču internet strana (browser) postoji mogućnost brisanja kolačića. Ukoliko Korisnik/Posetilac ne želi da ima Cookie-je na svom uređaju, može isključiti ta podešavanja u svom browseru, što, međutim, može imati uticaja na funkcionisanje medtrum.rs stranice.

Pravni osnov za korišćenje kolačića za marketing, statistiku i ugodnost korišćenja predstavlja vaša saglasnost u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Pravni osnov za korišćenje tehnički neophodnih kolačića je član 12 stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, tj. vaše podatke obrađujemo na osnovu našeg opravdanog interesa da internet stranicu i njen sadržaj prikazujemo na potpuno funkcionalan način.

Rokovi čuvanja za kolačiće su navedeni u našim Opštim informacijama o kolačićima. Ukoliko je u koloni "rok" navedeno "trajno" to znači da se kolačić čuva trajno, do opoziva saglasnosti. Rok čuvanja takozvanih čuvara sesije (Session Storage) je ograničen na pojedinačnu sesiju i ističe kada zatvorite pretraživač.

2.7. Pristupanjem na internet stranicu www.medtrum.rs smatra se da je Korisnik/Posetilac u celosti pročitao, razumeo i da je saglasan sa ovim odeljkom i upotrebom gore navedenih podataka.

2.8. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica u vezi sa korišćenjem vaših podataka kao i u vezi naše internet stranice, slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo se potruditi da vam pomognemo. U tom slučaju se možete obratiti putem mail-a office@eklinikasolutions.com

3. Slanje mail-ova sa obaveštenjima tzv. Newsletter-a / biltena

3.1. Slanje Newsletter-a/bilten-a putem email-a se vrši samo Korisniku/Posetiocu koji se prethodno prijavio za njihov prijem. Korisnik/Posetioc može da se prijavi na listu za dobijanje newsletter-a stranice medtrum.rs odn.eKlinike Solutions d.o.o. Nakon prijave ćemo poslati e mail na vašu naznačenu adresu sa kojim vas molimo za potvrdu potvrdu da želite redovno da primate newsletter.Tek nakon potvrde putem linka naznačenog u mail-u vaša mail adresa će biti memorisana radi slanja newsletter-a/biltena i to samo za vreme trajanja korišćenja naše usluge slanja newsletter-a/biltena.Vaši podaci će automatski biti izbrisani, ukoliko ne potvrdite prijavu u roku od 24 sata.

3.2. Imate pravo da u svakom trenutku opozovete prijavu za slanje newsletter-a. Opoziv možete izvršiti klikom na link koji ćete naći u svakom mejlu kojim vam dostavljamo Newsletter. Opoziv ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

3.3. Ako smo za slanje newslettera angažovali eksterne partnere, oni su obavezani ugovorom u skladu sa članom 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Svako dalje obelodanjivanje podatka trećim licima je isključeno.

4. Pristupanje internet stranicama sa internet stranice www.medtrum.rs

4.1. Linkovi koji su postavljeni na internet stranici www.medtrum.rs koji vode prema drugim internet stranicama i portalima se tu nalaze samo radi informisanja korisnika i eKlinika Solutions nije pregledala, niti je odgovorna za sadržaje tih internet stranica. Ukoliko odlučite da pristupite bilo kojoj od tih internet stranica, radite to na sopstveni rizik.

5. Neovlašćena upotreba

Internet stranica www.medtrum.rs je namenjena i služi jedino informisanju Korisnika/Posetica. Pretraživači su slobodni da informaciju o postojanju i upućivanju na ovu internet stranicu postavljaju kao rezultat pretrage. Neisključujući prethodno navedeno, bez pisane dozvole eKlinike Solutons d.o.o. nije dozvoljena upotreba, kopiranje, praćenje, prezentovanje i/ili preuzimanje bilo kog sadržaja ili informacije, softvera ili usluga dostupnih na Internet stranici www.medtrum.rs radi vršenja bilo koje komercijalne aktivnosti ili za bilo koju drugu komercijalnu svrhu.

6. Ograničenje od odgovornosti

6.1. Korisnici/Posetioci koriste internet stranicu www.medtrum.rs na sopstvenu odgovornost i eKlinika Solutions d.o.o. ne može biti i nije odgovorna za direktnu, posrednu, slučajnu štetu ili izmaklu dobit koja proizilazi iz ili je na bilo koji način povezana sa internet stranicom www.medtrum.rs, internet sajtovima kojima se pristupa sa internet portala www.medtrum.rs i/ili sadržajima ili informacijama koje su na njemu postavljene. Jedini i ekskluzivni pravni lek za nezadvoljstvo korišćenjem ove internet stranice je prestanak njegovog korišćenja.

6.2. Korisnici/Posetioci stranice www.medtrum.rs sve objavljene sadržaje koriste na sopstvenu odgovornost. eKlinika Solutions d.o.o. i njena medtrum.rs stranica se ne mogu smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem objavljenog sadržaja. Korisnici koji bez saveta lekara ili farmaceuta koriste infromacije do kojih su došli na stranici za samolečenje, mada su upozoreni da to ne čine, sebe izlažu riziku na vlastitu odgovornost. eKlinika Solutions d.o.o. odn.medtrum.rs strancia se odriče od odgovornosti za bilo kakvu nastalu štetu i zloupotrebu sadržaja u tom smislu.

6.3. www.medtrum.rs stranica sadrži linkove na web stranice drugih izdavača koje objavljuje u dobroj nameri. eKlinika Solutinos d.o.o. odn. medtrum.rs stranica se ne može smatrati odgovornim za sadržaje koje na ovim adresama objavljuju drugi portali i stranice. Internet klinika d.o.o. na svom stranici medtrum.rs objavljuje i sadržaje partnera ili besplatne sadržaje i sadržaje a koji su jasno označeni. eKlinika Solutions d.o.o. odn. medtrum.rs stranica ne snosi odgovornost za ove sadržaje trećih lica.

6.4. eKLINIKA SOLUTIONS D.O.O. NE DAJE ZVANIČNO ODOBRENJE ZA LEKARE I/ILI MEDICINSKE USTANOVE I/ILI MEDICINSKA SREDSTVA ČIJI SE LINKOVI NA SAJTOVE I PROFILI NALAZE NA INTERNET STRANICI WWW.MEDTRUM.RS.

6.5. SVE INFORMACIJE I SAVETE ZDRAVSTVENIH RADNIKA KOJI SU DATI PREKO ČLANAKA, TEKSTOVA INTERNET STRANICE WWW.MEDTRUM.RS TREBA SMATRATI KAO SMERNICE I UPUTSTVA A NE KAO KRAJNJE PREPORUKE ZA PREDUZIMANJE KONKRETNIH RADNJI I/ILI TRETMANA I/ILI TERAPIJA. eKLINIKA SOLUTIONS D.O.O. NE MOŽE GARANTOVATI KOMPLETNOST I TAČNOST OBJAVLJENIH INFORMACIJA. KORIŠĆENJEM OVE INTERNET STRANICE PREUZIMATE RIZIK DA TE INFORMACIJE MOGU BITI NEPOTPUNE ILI NETAČNE ILI DA MOŽDA NEĆE ZADOVOLJITI VAŠE POTREBE ILI ZAHTEVE.

6.6. NEOGRANIČAVAJUĆI PRETHODNO NAVEDENO, eKLINIKA SOLUTIONS D.O.O. NIJE ODGOVORNA ZA: (1) TAČNOST, POUZDANOST, POTPUNOST, ISPRAVNOST ILI TRAJNOST SADRŽAJA, SOFTVERA, TEKSTA, GRAFIKA, LINKOVA ILI KOMUNIKACIJA USKLADIŠTENIH NA ILI DOBIJENIH PUTEM INTERNET STRANICE WWW.MEDTRUM.RS I (2) POŠTOVANJE POZITIVNIH PROPISA U BILO KOM PRAVNOM SISTEMU U VEZI MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA INTERNET STRANICE ILI OTKRIVANJA INFORMACIJA KOJE SU SADRŽANE NA INTERNET STRANICI WWW.MEDTRUM.RS.

7. Prava intelektualne svojine

7.1. Vizuelni ili grafički znakovi koji se nalaze na internet stranici www.medtrum.rs su registrovani žigovi eKlinike Solutions d.o.o. i njena intelektualna svojina. Nije dozvoljena neovlašćena upotreba vizuelnih ili grafičkih znakova koji se nalaze na ovom internet stranici.

7.2. eKlinika Solutions d.o.o. vlasnik stranice www.medtrum.rs polaže autorska prava na sve tekstualne, foto, video, audio, programerske i druge objavljene sadržaje, osim ukoliko nije drugačije navedeno. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala smatra se kršenjem autorskih prava eKlinike Solutions d.o.o. odn. medtrum.rs stranice i podložno je tužbi. Pojedinac, kompanija ili organizacija može u delovima ili u celosti preuzimati i koristiti isključivo tekstualne sadržaje stranice medtrum.rs pod sledećim uslovima: prenosilac je dužan da vidljivo navede izvor i URL koji vodi do sadržaja sa stranice medtrum.rs neposredno pre objavljivanja teksta na svojim medijima. Sadržaj preuzet sa stranice medtrum.rs mora imati navedeno ime i prezime autora sadržaja, kao i potpis "medtrum.rs" sa linkom ka izvornom tekstu.Kršenje bilo kog od ovih uslova smatra se kršenjem autorskih prava i podleže zakonskoj odgovornosti.

8. Delimična ništavost

8.1. U slučaju da bilo koja odredba ovih Uslova bude oglašena ništavom, nezakonitom ili nesprovodivom takva odredba će biti promenjena na način da se sa što manje izmena omogući njena punovažnost i sprovodivost. Ukoliko promena nije moguća, takva odredba se neće primenjivati, dok će ostale odredbe Uslova ostati na snazi.

9. Viša sila

9.1. eKlinika Solutions d.o.o. i Korisnici neće biti odgovorni za bilo kakav gubitak, štetu, povredu, kašnjenje ili neizvršenje odredbi ovih Uslova korišćenja koji su prouzrokovani usled više sile.

9.2. Viša sila podrazumeva ekstremne i vanredne događaje koji su izvan kontrole ugovornih strana, i koji se nisu mogli predvideti ni sprečiti od strane pogođene višom silom.

10. Sudska nadležnost

10.1. Pristupanjem na Internet stranicu www.medtrum.rs i prihvatanjem ovih Opštih uslova korišćenja, prihvatate i ugovarate ekskluzivnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu, u vezi bilo kakvog spora koji može proisteći u vezi sa ovom Internet stranicom, njegovim zaposlenima, službenicima, provajderima telekomunikacionih usluga i sadržaja.

11. Opšte odredbe

11.1. Ovi Uslovi korišćenja mogu biti izmenjeni u bilo koje vreme. Savetuje vam se da u momentu pristupanja internet stranici www.medtrum.rs proverite važeće Uslove korišćenja, budući da će vas odredbe istih obavezivati.

*Napomene:
-Pročitajte i našu Politiku privatnosti da biste saznali kako štitimo i koristimo informacije koje prikupljamo putem veb lokacija i aplikacija.
-Upotreba muškog roda u tekstu “Uslovi korišćenja internet stranice www.medtrum.rs“ podrazumeva rodnu neutralnost gramatičke kategorije generičkog muškog roda.