TouchCare® Nano

Beskateterska insulinska pumpa

(Insulin Management System, model SY-201)

 • Malih dimenzija*, lagana* i bez katetera
 • Vodootporna** i diskretna
 • Mogućnost povezivanja sa Nano CGM
 • Opcija upravljanja pametnim telefonom

*40,5 mm x 31,5 mm x 11,5 mm, težine 13,8 g

pumpa-banner-2

TouchCare® Nano insulinska pumpa

Oslobađa vas višestrukih samostalnih injekcija uz trodnevno automatsko otpuštanje insulina

Diskretno nošenje ispod odeće

Oslobađa vas zamršenih cevčica tradicionalnih insulinskih pumpi sa kateterom

insulinska-pumpa
pdm

Mogućnost kontrole pumpe pomoću PDM-a ili EasyPatch aplikacije

Bez obzira da li odaberete pametni telefon ili PDM – Personalni Dijabetes Menadžer za upravljanje insulinskom pumpom, kontrola vaših ličnih potreba za insulinom je veoma jednostavna.
Insulinska pumpa bez katetera može se koristiti pomoću pametnog telefona sa EasyPatch aplikacijom.

pdm

Alternativno možete koristiti PDM- Personalni Dijabetes Menadžer za upravljanje insulinskom pumpom

pocetak

Lako za korišćenje

 • PDM ili Easy Pathch aplikacija omogućavaju daljinsko podešavanje isporuke bolus doze insulina
 • Bazalna doza insulina će se isporučivati čak i ako je pumpa odvojena od PDM-a ili aplikacije.
 • Možete jednostavno postaviti više bazalnih režima, uključujući nulti režim, kao i korisne unapred podešene i privremene bazalne režime.
 • Opcija potpune obustave isporuke insulina, ukoliko je neophodno, do 2 sata
bolus-kalkulator

Daljinsko podešavanje isporuke bolus doze pomoću PDM-a ili EasyPatch aplikacije

 • Fleksibilno davanje bolusa pomoću ugrađenog bolus kalkulatora
 • Daljinsko programiranje isporuke bolusa pomoću aplikacije EasyPatch ili PDM-a, bez prekida dnevnih aktivnosti.
 • Mogućnost davanja normalnog, kombinovanog ili produženog bolusa u zavisnosti od izbora hrane i aktivnosti.
 • Jednostavne korekcije, bez potrebe da prekidate dnevne aktivnosti
 • Održavanje Nano insulinske pumpe je jednostavno – na svaka 3 dana zamenite flaster-rezervoar.
nano-touchcare

Povezivanje sa TouchCare Nano CGM

MoguĆnost povezivanja TouchCare Nano insulinske pumpe sa TouchCare Nano CGM. Nano insulinska pumpa i Nano CGM čine zatvotreni sistem.

Neželjenu reakciju na medicinsko sredstvo možete prijaviti popunjavanjem obrazca, putem linka https://www.alims.gov.rs/medicinska-sredstva/prijava-nezeljene-reakcije-na-medicinsko-sredstvo/, putem telefona ALIMS-a:  011/3951-158 ili pozivom odgovornog lica za vigilancu kompanije R&B Medical Company d.o.o. Beograd: 063/1 184 150.