Najčešća pitanja

Sve što vas interesuje – na jednom mestu

Senzor, transmiter, pametni uređaj

Postavljanje senzora na telo

Radni uslovi, čuvanje i održavanje

Mobilna aplikacija

Alarmi, upozorenja i ciljne vrednosti glukoze

Izveštaji i statistički podaci

1. Šta mi sve treba za korišćenje Medtrum EasySense CGM sistema?

Medtrum EasySense CGM sistem se sastoji iz četiri dela: bežičnog transmitera, senzora, USB kabla za napajanje i Medtrum EasySense mobilne aplikacije na pametnom uređaju.

2. Čemu služi senzor, a čemu transmiter?

Senzor detektuje nivo glukoze u međućelijskoj tečnosti i očitavanja glikemije ažuriraju se svaka dva minuta. Podatke sa senzora možete učitati na vaš pametni uređaj nakon određenog perioda upotrebe ili senzor može ostati povezan sa pametnim uređajem i tako iskoristiti prednosti očitavanja u realnom vremenu, kao i podatke sa grafikona i upozorenja. Senzor za glukozu sadrži fleksibilni filament koji se nalazi ispod kože. Predviđeno je da svaki postavljeni senzor ostane na istom mestu do 14 dana, i u tom vremenu omogućava kontinuirano praćenje glikemije.

3. Da li je svaki mobilni uređaj kompatibilan sa EasySense CGM sistemom?

Medtrum kontinuirano testira mobilne uređaje i ažurira bazu kompatibilnih uređaja. Spisak trenutno kompatibilnih uređaja možete pronaći OVDE.

4. S obzirom da se podaci sa senzora kontinuirano šalju putem transmitera ka mobilnom uređaju, da li je neophodno da oni uvek budu u neposrednoj blizini?

Maksimalna udaljenost transmitera od pametnog uređaja je 10 metara. Transmiter automatski čuva podatke za prethodnih 14 dana.

5. Šta treba biti uključeno/isključeno na mobilnom uređaju kako bi sistem normalno funkcionisao?

Kako biste dobijali obaveštenja, upozorenja i alarme na vašem mobilnom uređaju i da biste koristili sve funkcije aplikacije, neophodno je:

Ako ste instalirali aplikaciju na mobilni uređaj sa operativnim sistemom iOS:

 • Uverite se da je Bluetooth dostupan i uključen na vašem mobilnom uređaju.
 • Uverite se da su načini rada “Tihi režim” i “Ne uznemiravaj” isključeni.
 • Uverite se da je jačina zvuka vašeg mobilnog uređaja dovoljno visoka kako biste mogli da čujete alarme i podsetnike.
 • Uverite se da su uključena obaveštenja za mobilnu aplikaciju Medtrum EasySense.
 • Uverite se da je aplikaciji dopuštena upotreba WLAN-a i mobilnih podataka.
 • Uverite se da je pametni uređaj spojen na internet mrežu.
 • Dozvolite mobilnoj aplikaciji Medtrum EasySense pristup kameri kako biste pomoću aplikacije skenirali serijski broj transmitera.
 • Dozvolite mobilnoj aplikaciji Medtrum EasySense pristup fotografijama kako biste mogli da odaberete profilnu fotografiju za aplikaciju.
 • Uverite se da je mobilna aplikacija Medtrum EasySense pokrenuta i da joj je omogućen rad u pozadini.
 • Restartujte mobilnu aplikaciju EasySesners nakon ponovnog pokretanja pametnog uređaja.

Ako ste instalirali aplikaciju na pametni uređaj sa operativnim sistemom Android:

 • Uverite se da je Bluetooth dostupan i uključen na vašem pametnom uređaju .
 • Uverite se da je dozvoljeno aplikaciji da pristupi lokaciji uređaja kako bi mogla da koristi Bluetooth karakteristike.
 • Uverite se da su načini rada “Tihi režim“ i “Ne uznemiravaj” isključeni
 • Uverite se da je jačina zvuka na vašem pametnom uređaju dovoljno visoka kako biste mogli da čujete alarme i podsetnike.
 • Dozvolite Medtrum EasySense Mobilnoj aplikaciji da šalje notifikacije dok koristite druge aplikacije.
 • Uverite se da je aplikaciji dopuštena upotreba WLAN-a i mobilnih podataka.
 • Proverite da li je mobilni uređaj spojen na internet mrežu.
 • Dozvolite mobilnoj aplikaciji Medtrum EasySense pristup kameri kako biste pomoću aplikacije skenirali serijski broj transmitera.
 • Dozvolite mobilnoj aplikaciji Medtrum EasySense pristup fotografijama kako biste mogli da odaberete profilnu fotografiju za aplikaciju.
 • Uverite se da je mobilna aplikacija Medtrum EasySense pokrenuta i da radi u pozadini.
 • Restartujte mobilnu aplikaciju Medtrum EasySense nakon ponovnog pokretanja pametnog uređaja.

Napomena: Ne menjajte vreme na pametnom uređaju jer to može uzrokovati pojavu pogrešnog vremena na monitoru, zbog čega aplikacija može prestati da prikazuje stanje senzora.

6. Da li moram da promenim serijski broj (SN) transmitera u aplikaciji svaki put kada promenim senzor?

Ne, prilikom zamene senzora, nije potrebno menjati serijski broj transmitera. Serijski broj transmitera morate da promenite u aplikaciji samo onda kada menjate sam transmiter. Kada zamenite transmiter, unesite njegov serijski broj (SN) u aplikaciju pre nego što ga povežete sa senzorom. U glavnom meniju aplikacije odaberite CGM, potom postojeći serijski broj, i odaberite Promenite serijski broj. Uz pomoć kamere možete da skenirate QR kod odštampan na poleđini transmitera ili kutiji transmitera, ili možete da unesete serijski broj ručno (Ručno unesite serijski broj).

7. Zašto se očitavanja razlikuju od vrednosti glukoze u krvi (BG) nakon kalibracije?

Aktuelni EN ISO 15197:2013 navodi da 95% svih BGM rezultata moraju da budu u okviru +/- 15% referentnog merenja (YSI). Senzor funkcioniše preciznije nakon dužeg nošenja. Nivo glukoze izmeren senzorom za glukozu nije uvek identičan vrednostima glukoze u krvi nakon kalibracije, jer CGM koordiniše nekoliko prethodnih vrednosti unetih prilikom kalibracije. Stoga, SG očitavanja nisu isključivo modifikovana poslednjom kalibracijom.

8. Šta raditi kada su očitavanja senzora drugačija od nivoa glukoze u krvi (BG)?

CGM meri nivo glukoze u međućelijskoj tečnosti. Kalibracija pretvara taj podatak o glukozi u nivo glukoze u krvi. Osim što samo prvi dan morate da kalibrišete dva puta (minimum jednom svakih 12 sati), trebalo bi da kalibrišete uređaj barem jednom svaka 24 sata u narednim danima tokom trajanja jednog senzora. Razlike nisu neuobičajene.

Očitavanja iz različitih delova tela daju različite vrednosti:

 • Klasičan glukometar (BGM) – iz krvi.
 • Senzor – iz međućelijske tečnosti.

Može da postoji kašnjenje u promeni koncentracije glukoze u međućelijskoj tečnosti i krvi. Kada se vrednosti brzo menjaju, razlike između očitavanja senzora i glukometra mogu biti veće. Ukoliko glukometar pokazuje 5.6 mmol/L (100 mg/dL) ili manje, očitavanja CGM bi trebalo da budu u okviru ±1.1 mmol/L (20 mg/dL). Ukoliko glukometar pokazuje 5.6 mmol/L (100 mg/dL) ili više, očitavanja CGM bi trebalo da budu u okviru ±20%.

Ukoliko su očitavanja CGM van gore navedenih okvira:

 • Proverite da li nešto pritiska senzor.
 • Kalibrišite ponovo kada se stabilišu vrednosti glukoze izmerene senzorom.

Preporučuje se da se kalibracija uradi kada su vrednosti glukoze izmerene senzorom stabilne, npr:

 • Pre doručka i pre večere

Ne preporučuje se kalibracija kada su vrednosti glukoze izmerene senzorom nestabilne, npr:

 • Tokom vežbanja
 • Nakon injekcija
 • Tokom jela ili do 2 sata nakon jela

1. Kako skinuti postojeći senzor prilikom zamene?

Vaš senzor omogućava očitavanja nivoa glukoze do 14 dana. Sesija senzora se automatski prekida nakon isteka roka trajanja senzora i nakon toga se očitavanja nivoa glukoze neće prikazivati na mobilnom uređaju. Potrebno je ukloniti senzor nakon isteka roka trajanja.

Nežno odlepite lepljivu podlogu sa kože jednim, kontinuiranuim pokretom, kako biste uklonili senzor zajedno sa transmiterom. Pritisnite dva rebrasta jezička sa obe strane potpornog kućišta senzora i nežno izvucite transmiter iz kućišta. Uklonite potporno kućište senzora i ponovo upotrebite transmiter. NE bacajte transmiter nakon jedne upotrebe senzora. Transmiter se može ponovo koristiti jer sadrži punjivu bateriju. Ako menjate stari senzor novim, pobrinite se da transmiter bude odvojen od starog senzora barem 90 sekundi pre povezivanja na novi senzor.

2. Kako postaviti novi senzor?

Temeljno operite ruke sapunom i vodom i pustite ih da se osuše. Prebrišite odabrano mesto postavljanja izopropilnim alkoholom i sačejate da se mesto osuši. Ovaj postupak pomaže u sprečavanju infekcije. NE postavljajte senzor dok se očišćeno mesto ne osuši. Na taj način će se lepljiva površina bolje zalepiti. Uklonite senzor za merenje glukoze iz sterilne ambalaže tako što ćete odlepiti papir sa poleđine ambalaže. Nakon otvaranja ambalaže, izbegavajte dodirivanje bilo koje površine senzora koja će doći u dodir sa telom, odnosno lepljive površine. Nežnim pokretima odlepite dvodelnu zaštitnu foliju tako da možete da vidite šav između ta dva dela. Pridržavajte senzor za aplikator i trudite se da ne dodirujete lepljivu površinu. Uklonite jednu po jednu foliju sa potpornog kućišta senzora pomoću belih krilaca na poleđini. Ako postavljate senzor na stomak ili donji deo leđa, postavite senzor horizontalno na kožu. Ako postavljate senzor na gornji deo ruke, postavite senzor vertikalno. Pređite prstima po lepljivoj podlozi kako biste je pričvrstili na kožu. Pridržavajte senzor za merenje glukoze jednom rukom. Palcem i kažiprstom druge ruke čvrsto stisnite dve ručice sigurnosne blokade dok je odmičete od uređaja za postavljanje. Sačuvajte sigurnosnu blokadu jer će vam biti potrebna kasnije. Postavite aplikator i istovremeno pritisnite oba dugmeta. Jednom rukom pritisnite rebraste ručice na krajevima potpornog kućišta senzora, a drugom rukom okrenite aplikator za otprilike 40° sve dok se narandžasta oznaka trougla na aplikatoru ne poklopi sa narandžastom linijom na potpornom kućištu senzora, a zatim podignite aplikator vertikalno od kućišta. Na telu će ostati samo potporno kućište senzora. Pričvrstite sigurnosnu blokadu na aplikator kako biste zatvorili otvor aplikatora i sakrili iglu unutar njega. Postavite transmiter u potporno kućište senzora sve dok sve fleksibilne ručice ne legnu u ureze na transmiteru. Uverite se da ste čuli „klik“ kada transmiter postavljate na mesto. Kada postavite transmiter, zeleno svetlo na transmiteru će odmah zatrepereti tri puta i na taj način signalizirati da je transmiter pravilno spojen sa senzorom. Zeleno svetlo će zatrepereti još 6 puta unutar jednog minuta čime će uređaj signalizirati da je izvršio samoproveru. Potom će biti potrebno još 2 sata da se senzor zagreje. Ako menjate stari senzor novim, pobrinite se da transmiter bude odvojen barem 90 sekundi pre nego što ga spojite na novi senzor.

3. Gde smem da postavim senzor?

Prilikom odabira mesta za postavljanje senzora, obratite pažnju na sledeće:

 • Da Vam je senzor na dohvat ruke
 • Da postavite senzor na ravnu površinu kože, na mesto sa dovoljno potkožnog masnog tkiva
 • Da mesto na koje ste postavili senzor ostane ravno tokom uobičajenih dnevnih aktivnosti, bez savijanja i pregiba.

Prilikom odabira mesta za postavljanje senzora, izbegavajte:

 • Mesta koja ograničava odeća
 • Zakrivljena ili čvsta mesta zbog mišića ili kosti
 • Mesta koja zahtevaju veliki opseg pokreta prilikom vežbanja
 • Područja kože sa ožiljcima, tetovažama ili iritacijama
 • Izrazito dlakava područja kože
 • Područje unutar 7,5 cm (3 inča) od mesta infuzije insulinske pumpe ili mesta ručnog ubrizgavanja insulina.

Napravite rotirajući raspored za postavljenje senzora. Često korišćenje istog mesta za postavljanje senzora može dovesti do težeg zaceljivanja kože, i ostaviti ožiljke ili izazvati iritaciju kože.

Ukoliko senzor postavljate na stomak ili donji deo leđa, senzor postavite vodoravno. Ako postavljate senzor na gornji deo ruke, postavite ga vertikalno.

4. Da li će lepak na potpornom kućištu senzora izdržati 14 dana korišćenja?

Potporno kućište senzora bi trebalo da stoji na Vašoj koži maksimum 14 dana pomoću sopstvenog lepka. Međutim, ukoliko primetite da potporno kućište senzora ne prijanja dobro uz kožu, možete da upotrebite samolepljivu medicinsku traku (flaster) radi dodatne potpore. Lepljivu traku lepite isključivo preko bele lepljive podloge sa svih strana radi ravnomerne potpore. NE lepite traku preko transmitera ili plastičnih delova potpornog kućišta.

5. Šta da radim ako mi se na mestu senzora koža zacrveni, otekne ili osetim bol?

Često proveravajte mesto postavljanja zbog infekcije ili upale, odnosno simptoma kao što su crvenilo, otok ili bol. Ukoliko se pojavi jedan od ovih simptoma, uklonite senzor i potražite stručnu medicinsku pomoć.

6. Šta da radim ako dođe do krvarenja na mestu postavljanja senzora?

Ukoliko dođe do krvarenja na mestu postavljanja senzora, ne postavljajte transmiter na senzor. Čvrsto pritisnite sterilnom gazom ili čistom krpicom do tri minuta. Ako se krvarenje zaustavi, spojite transmiter na senzor. Ako se krvarenje ne zaustavi, uklonite senzor, uradite sve što je potrebno za zaustavljanje krvarenja i postavite novi senzor na drugom mestu.

1. Koliko traje garancija na Medtrum EasySense CGM sistem?

Kompanija Medtrum Technologies Inc. („Medtrum“) garantuje da transmiter neće imati oštećenja u materijalu i radu godinu dana od prvobitnog datuma isporuke transmitera izvornom krajnjem kupcu („garantni period“). Tokom garantnog perioda, Medtrum će, prema svom diskrecionom pravu, popraviti ili zameniti (novim ili resertifikovanim transmiterom, prema proceni kompanije Medtrum) bilo koji neispravan transmiter, shodno uslovima i odstupanjima iz ovog dokumenta. Ova garancija važi isključivo za nove uređaje i u slučaju da je transmiter popravljen ili zamenjen, garantni period se neće produžiti.

Ova garancija vredi isključivo ako se transmiter upotrebljava u skladu sa uputstvima kompanije Medtrum i neće se primenjivati ukoliko je:

 • Oštećenje nastalo usled promena ili izmena na transmiteru od strane korisnika ili trećih lica nakon datuma proizvodnje;
 • Oštećenje nastalo usled servisa ili popravki transmitera od strane bilo koje osobe ili subjekta osim kompanije Medtrum;
 • Transmiter korišćen sa bilo kojim drugim senzorom koji nije proizvela kompanija Medtrum
 • Transmiter korišćen zajedno sa priborom, pomoćnim proizvodima ili perifernom opremom, bilo da je reč o hardveru ili softveru, koji se ne isporučuju ili nisu odobreni od strane kompanije Medtrum. Oštećenje nastalo usled više sile ili nekog drugog događaja izvan kontrole kompanije Medtrum; ili ako je šteta posledica nemara ili nepravilne upotrebe, uključujući, ali neograničavajući se, na nepravilno čuvanje ili nepažljivo rukovanje kao što je ispuštanje ili neki drugi oblik takvog rukovanja.

2. Na kojoj temperaturi treba čuvati CGM sistem?

Čuvajte senzor na temeraturi između 2 °C (36 °F) i 30 °C (86 °F) i na relativnoj vlažnosti između 20 % i 90 % za vreme roka trajanja senzora. Za temperature više od 30 ° C (86 °F), senzor zahteva čuvanje u rashlađenom okruženju na temperaturama koje nisu niže od 2 °C (36 °F). Možete staviti senzor u frižider ukoliko je temperatura u njemu unutar navedenog temperaturnog raspona. Ne stavljajte senzor u zamrzivač. Sačekajte pre upotrebe da se senzor zagreje na sobnoj temperaturi kako biste sprečili kondenzaciju. Nepravilno čuvanje senzora može da uzrokuje netačna očitavanja senzora za merenje glukoze zbog čega možete da propustite nizak ili visok nivo glukoze u krvi. Čuvajte transmiter na temperaturi između -10 °C (14 °F) i 55 °C (131 °F) i na relativnoj vlažnosti između 20 % i 90 %.

3. Da li smem da se tuširam, kupam ili da plivam sa senzorom za kontinuirano merenje glukoze?

Senzor je vodootporan tokom tuširanja, kupanja ili plivanja ukoliko je transmiter pravilno postavljen. Transmitter i senzor su zatvoreni vodoneprospusno do dubine od 2,5m do 60 minuta. Međutim, vruća voda može smanjiti rok trajanja senzora. Nakon što proizvod izložite vodi, isperite ga čistom vodom i osušite peškirom. Upozorenje: Slanje informacija sa senzora na trasnmiter može biti nepravilno u vodi. NE izlažite senzor i transmiter vodenim dubinama većim od 2,5 metara (8 stopa) ili duže od 60 minuta. Često proveravajte da li su transmiter i senzor sigurno pričvršćeni i dobro postavljeni.

4. Da li smem da idem u saunu sa senzorom za kontinuirano merenje glukoze?

Ne. Kao prvo, operativna temperatura za transmiter je između +5°C i +40°C. Kao drugo, ukoliko idete u saunu, glikemija može da fluktuira.

5. Da li smem da ronim sa senzorom?

Ne. Vaš senzor (uključujući i instalirani transmiter) je vodootporan do dubine od 2.5 metra tokom 60 minuta (IPX8). To znači da je maksimalni pritisak koji uređaj može da toleriše pritisak na 2.5 metra dubine STAJAĆE vode. Možete da se tuširate ili da plivate sa uređajima, ali ukoliko ronite, pritisak vode može biti prevelik za uređaje.

6. Da li smem da putujem avionom sa CGM sistemom, i da li aerodromski pregled utiče na senzor i transmiter?

Sistem za kontinuirano merenje glukoze EasySense, osmišljen je tako da dopušta elektromagnetna i elektrostatička polja, uključujući i sistem zaštitnog pregleda na aerodromima. Stepen zračenja EasySense CGM sistema zadovoljava standard RTCA/DO160, Odeljak 21, Kategorija M, i zato se CGM sistem može sigurno koristiti pri letu avionom. Kompletam EasySense CGM sistem, uključujući i potrošni materijal, može sigurno prići kroz metal detektore za putnike kao i RTG sistem za kontrolu prtljaga. CGM sistem NE može da prođe kroz skener celog tela (Full body scan) koji se koristi za pregled na nekim većim međunarodnim aerodromima. U tim situacijama zamolite zaposlene da Vas ne skeniraju već ručno pregledaju (koristite izjavu „I opt out“ – izvan srpskog govornog područja), ili uklonite senzor i transmiter sa tela pre pregleda.

7. Da li smem da idem na preglede rendgen (RTG), magnetna rezonanca (MR) i kompjuterizovana tomografija (CT) dok nosim CGM sistem?

CGM sistem može biti pod uticajem jakih radijacijaskih i magnetnih polja. Ukoliko ćete biti podvrgnuti rendgenu (RTG), magnetnoj rezonanci (MR), kompjuterizovanoj tomografiji (CT) ili drugom obliku zračenja, uklonite svoj senzor i transmiter i odložite ih izvan područja primene ovih postupaka. Promenite senzor po završetku ispitivanja ili postupka.

8. Da li EasySense CGM sistem može nepovoljno da utiče na rad drugih radijskih komunikacija?

Sistem za kontinuirano praćenje glikemija EasySense može da proizvodi, upotrebljava i zrači radiofrekventnom energijom i može da uzrokuje štetne interferencije u radio- komunikacijama. Nema garancije da se interferencije neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako sistem za kontinuirano praćenje glikemije EasySense uzrokuje štetnu interferenciju radijskom ili televizijskom prijemu, možete pokušati sa otklanjanjem interferncije primenom sledećih mera:

 • Uklonite ili premestite sistem za kontinuirano praćenje glikemije EasySense
 • Povećajte razmak između sistema za kontinuirano merenje glikemijeEasySense i drugog uređaja koji emituje/prima interferencije.

Uobičajeni potrošački elektronski uređaji koji koriste isti frekvencijski pojas za prenos kao i sistem za kontinuirano praćenje glikemije EasySense mogu da spreče komunikaciju između transmitera i pametnog uređaja. Međutim, ova interferencija ne uzrokuje slanje netačnih podataka i ne uzrokuje bilo kakvu štetu Vašem uređaju.

9. Da li mogu da kombinujem senzor za merenje glukoze Medtrum, sa nekim drugim transmiterom na tržištu?

Transmiter (MD1026) se koristi isključivo sa Medtrum senzorom za merenje glukoze (MD3026). U cilju Vaše bezbednosti, transmiter je podvrgnut opsežnim ispitivanjima kako bi se potvrdila njegova usaglašenost sa glikemijskim senzorom koji proizvodi i distribuira kompanija Medtrum. Preporučujemo upotrebu Medtrum glikemijskog senzora jer ne možemo dati garanciju ako se sistem za kontinuirano praćenje glikemije koristi sa senzorima drugih proizvođača. U skladu sa tim, odričemo se odgovornosti za bilo kakve povrede ili neispravnosti u radu sistema za kontinuirano praćenje glikemije koje se mogu javiti kod takve upotrebe.

10. Kako da očistim svoj CGM sistem?

NE upotrebljavajte kućna sredstva za čišćenje, hemikalije, rastvarače, sredstva za izbeljivanje, sunđere ili oštre instrumente za čišćenje transmitera. Za čišćenje površine transmitera možete upotrebiti male količine izopropilnog alkohola. Nikada ne stavljajte transmiter u mašinu za pranje sudova i ne perite ga vrelom vodom. NE upotrebljavajte fen za kosu, mikrotalasnu ili standardnu rernu za sušenje transmitera. Upotrebite mekani peškir. NE čistite bilo koji deo sistema dok je sistem u upotrebi.

1. Šta sve mogu da pronađem u aplikaciji Medtrum EasySense?

Odaberite opciju Menija u gornjem levom uglu kako biste otvorili Glavni meni iz koga možete pistupiti svim funkcijama mobilne aplikacije Medtrum EasySense: Praćenje, Kontinuirano praćenje glikemije (CGM), Statistika, Događaji, Podsetnici, Podešavanja  i Upozorenja/Alarmi.

2. Da li je mobilna aplikacija EasySense dostupna za sve operativne sisteme?

Mobilna aplikacija EasySense je dostupna za operativne sisteme iOS i Android. Ukoliko koristite pametni uređaj sa iOS sistemopm, možete preuzeti mobilnu aplikaciju sa prodavnice App Store. Ukoliko koristite pametni uređaj sa Android sistemom, možete preuzeti mobilnu aplikaciju sa prodavnice Google Play. Pametni uređaj na kome ćete instalirati aplikaciju i punjač za taj pametni uređaj moraju biti usklađšeni sa odredbom IEC60950-1. Ako su na Vašem uređaju izmenjene restrikcije operativnog sistema, obustavite instaliranje aplikacije. Informacike o tome kako se instaliraju aplikacije potražite u korisničkom uputstvu Vašeg pametnog uređaja. Mobilna aplikacija Medtrum EasySense nema sposobnost da uređuje ili vrši izmene u podešavanjima Vašem pametnog uređaja.

3. Šta raditi nakon instalacije aplikacije Medtrum EasySense?

Proverite da li je Vaš pametni uređaj povezan na internet. Otvorite Medtrum EasySense Mobilnu Aplikaciju i pristupite ekranu Prijavite se. Ako ste već imate otvoren Medtrum nalog, označite ikonicu nacionalne zastave u gornjem desnom uglu i odaberite državu koju ste odabrali prilikom registracije, a zatim se prijavite sa svojim korisničkim imenom i lozinkom. Ukoliko još uvek nemate otvoren Medtrum nalog, odaberite opciju Registrujte se u donjem levom uglu kako biste pristupili ekranu za registraciju. Unesite svoju adresu elektronske pošte (Email) kao naziv naloga. Odaberite opciju Zatraži kod i dobićete šestocifreni broj za verifikaciju u poruci Email-a koju će Vam poslati Medtrum tim. Proverite i neželjenu poštu u slučaju da je poruka e-pošte završila u tom odeljku. Unesite šestocifreni kod za proveru. Vodite računa o postojanju vremenskog okvira od 24 sata, u okviru kojih ćete biti u mogućnosti da iskoristite kod, u suprotnom će biti potrebno da zatražite novi kod za proveru i zatim unesete poslednji kod koji Vam je poslat. Unesite Vaše ime i prezime kako bi zdravstveni radnik mogao jednostavno da da Vas identifikuje. Kreirajte lozinku i zapamtite je. Označite ikonicu na desnoj strani kako biste videli lozinku koju ste uneli. Lozinka mora da sadrži znakove iz tri od četiri sledeće kategorije:

 • velika slova engleske abecede (od A do Z)
 • mala slova engleske abecede (od a do z)
 • 10 brojeva (od 0 do 9)
 • posebni znakovi koji nisu deo abecede, uključujući ~!@#$%^&*()_-+=`{}|[]\:”;’<>,.
 • Lozinka mora da sadrži između 6 i 20 znakova .
 • Lozinka mora da se razlikuje od Vašeg korisničkog imena (Vaše adrese elektronske pošte)
 • Lozinka ne sme da sadrži tri uzastopna broja (npr. 123, 321 ).
 • Lozinka ne smeda sadrži tri uzastopna slova (npr. abc, cba).
 • Lozinka ne sme da sadrži razmake.

Zatim označite opciju Sledeće. Nakon što pročitate i prihvatite Politike privatnosti i Uslove korišćenja, označite polje znakom tačno, odaberite opciju Napravi nalog kako biste postali registrovani Medtrum korisnik. Zatim se vratite na ekran za prijavu i prijavite se pomoću adrese e-pošte i lozinke koju ste kreirali.

4. Nakon instalacije aplikacije i prijave, i nakon postavljanja senzora na telo, aplikacija mi traži da dodam transmiter.

Ukoliko niste dodali serijski broj transmitera u aplikaciju, možete označiti Dodaj transmiter na ekranu Praćenje. Ili možete da označite Dodaj transmiter na ekranu CGM. Pomoću kamere možete da skenirate QR kod odštampan na poleđini transmitera ili na kutiji transmitera. Serijski broj transmitera će se pojaviti na ekranu. Proverite da li se podudara sa serijskim brojem ispisanim na transmiteru. Nakon potvrde, transmiter će se automatski upariti sa aplikacijom. Ako unutar aplikacije ne možete da upotrebite funkcionalnost skeniranja, odaberite opciju Ručno unesite serijski broj za prelaz na sledeći ekran i unesite serijski broj transmitera.

5. Šta da uradim ako mi aplikacija nije povezana sa senzorom?

Ako niste povezali aplikaciju sa senzorom, odaberite opciju Povežite senzor na ekranu Praćenje, ili možete povezati senzor tako što ćete odabrati opciju Povežite senzor u CGM meniju.

6. Šta da uradim ako mi se izgubila veza između senzora i mobilne aplikacije?

U slučaju da se izgubi signal iz senzora, odaberite opciju Pronađi izgubljen senzor u CGM meniju kako biste ponovo povezali senzor.

7. Šta sve mogu da vidim na početnom ekranu praćenja stanja glukoze u mobilnoj aplikaciji Medtrum EasySense?

Ikonica Signal transmitera prikazuje jačinu signala Bluetooth veze između transmitera i Vašeg pametnog uređaja. Ikonica Dodaj događaj služi kao prečica za dodavanje događaja. Odeljak Događaji sadrži važnije informacije. Odeljak Status senzora u realnom vremenu pokazuje trenutno stanje senzora. Strelica dinamike kretanja glukoze prikazuje brzinu i smer kretanja glukoze. Ikonica kalibracije postaje sve ispunjenija crvenom bojom kako se približava vreme sledeće kalibracije senzora. Trenutno stanje senzora prikazuje se ispod ikonice kalibracije: Praćenje kada senzor i transmiter rade ispravno i podaci o glikemiji se šalju iz senzora u aplikaciju. Ispod stanja senzora nalazi se podatak o preostalom roku trajanja senzora od ukupno 14 dana. Grafikon dinamike senzora prikazuje dinamiku kretanja glukoze tokom poslednja 3 sata, 6 sati ili 9 sati.

8. Šta ako mi na mestu trenutnog stanja senzora umesto Praćenje piše nešto drugo?

Trenutno stanje senzora prikazuje se ispod ikonice kalibracije:

Senzor nije kalibrisan kada senzor nije kalibrisan nakon zagrevanja.

Praćenje kada senzor i transmiter rade ispravno i podaci o glikemiji se šalju iz senzora u aplikaciju.

Potrebna kalibracija kada poslednja kalibracija istekne i nova kalibracija jepotrebna odmah.

Greška u kalibraciji kada poslednja kalibracija nije uspela.

Izgubljena veza sa senzorom kada aplikacija ne prima signal iz senzora.

Rok trajanja senzora je istekao kada senzoru istekne predviđeno vreme trajanja.

Nema očitavanja kada senzor ne radi ispravno.

Kvar senzora kada dođe do greške aktivnog senzora.

Greška transmitera kada transmiter ne radi ispravno.

Nivo baterije transmitera nizak kada je nizak nivo baterije. Uključite transmitter na punjenje kada se isprazni baterija transmitera.

Povezivanje senzora kada transmiter nije ispravno povezan sa aktivnim senzorom.

9. Šta predstavljaju strelice trenda nivoa glukoze?

Strelica dinamike kretanja glukoze prikazuje brzinu i smer kretanja glukoze:

10. Šta znači „Zagrevanje“ na ekranu nakon postavljanja senzora i transmitera?

Nakon povezivanja transmitera i novog senzora, potrebno je dva sata da se senzor zagreje. Nakon zagrevanja, možete da ga kalibrišete i pratite stanje u realnom vremenu.

11. Šta je kalibracija?

Po završetku zagrevanja senzora kliknite na ikonicu kalibracije u okviru ekrana Praćenje kako biste pristupili ekranu Kalibracija. Odaberite opciju Glukometar i unesite trenutnu vrednost glukoze izmerene iz krvi prsta ili odaberite Laboratorijska kalibracija i unesite vrednost glukoze izmerene iz venske krvi. Vreme uzorkovanja venske krvi mora biti 8 minuta do 2 sata pre trenutnog vremena. Prvog dana je potrebno uraditi kalibraciju senzora dva puta na 12 sati a zatim po jedanput na svakih 24h počevši od drugog dana da bi se osigurala tačnost merenja. Aplikacija će Vas obavestiti kada kalibracija bude neophodna. Nakon početne kalibracije podaci sa Vašeg senzora prikazivaće se u realnom vremenu.

Preporučuje se da se kalibracija uradi kada su vrednosti glukoze izmerene senzorom stabilne, npr.:

 • Pre doručka i pre večere

Ne preporučuje se kalibracija kada su vrednosti glukoze izmerene senzorom nestabilne, npr:

 • Tokom vežbanja
 • Nakon injekcija
 • Tokom jela ili do 2 sata nakon jela

 

12. Šta sve mogu da vidim u grafikonu dnevnog izveštaja senzora?

Možete pregledati podatke o kretanju glikemije za bilo koji dan kada je senzor bio povezan sa Vašim nalogom odabirom  dana. Odeljak Osnovna statistika uključuje minimalnu, maksimalnu i prosečnu vrednost glikemije izmerene senzorom i broj hipoglikemijskih epizoda (ispod 3,1 mmol/L / 56 mg/dL). Odeljak Statistika distribucije uključuje procenat ciljne vrednosti glukoze izmerene senzorom (ciljni raspon koji je postavio korisnik), procenat visoke vrednosti glukoze izmerene senzorom (iznad gornje granične vrednosti ciljnog raspona , procenat niske vrednosti glukoze izmerene senzorom (ispod donje granične vrednosti ciljnog raspona SG-a) i procenat hipoglikemijskih epizoda (ispod 3,1 mmol/L / 56 mg/dL). Ukoliko želite prikaz grafikona u pejzažnoj orijentaciji dva puta dodirnite grafikon ili postavite pametni uređaj u vodoravni položaj.

13. Šta da uradim ako ne želim više da primam podatke o glukozi ili upozorenja i alarme iz senzora?

Možete da isključite senzor odabirom Prekinite vezu sa senzorom u meniju CGM.

14. Da li mogu da promenim lozinku za prijavu u Medtrum EasySense mobilnu aplikaciju?

Označite Bezbednost naloga na ekranu Podešavanja kako biste pristupili ekranu Bezbednost naloga. Označite polje Lozinka kako biste promenili lozinku.

15. Da li mogu da zaključam ulaz u Medtrum EasySense mobilnu aplikaciju, kao što zaključavam svoj mobilni telefon?

Odaberite Zaključavanje kodom kako biste postavili četvorocifreni kod da omogućite pristup aplikaciji. Ponovo unesite kod. Ako je kod ispravam, aktiviraćete opciju zaključavanja pomoću koda. Kada je opcija zaključavanja pomoću koda aktivirana, biće neophodno da unesete ispravan kod kako biste pristupili mobilnoj aplikaciji Medtrum EasySense. Ako želite da isključite opciju zaključavanja pomoću koda, potrebno je da unesete ispravan kod.

16. Kako mogu da vratim podešavanja aplikacije Medtrum EasySense na fabrička?

Označite Resetovanje na ekranu Podešavanja kako biste pristupili ekranu Resetovanje. Podešavanja aplikacije možete da vratite na fabrička podešavanja. Kada je palikacija uparena sa aktivnim senzorom, funkcija resetovanja nije moguća.

17. Kako mogu da postavim Widget (Prečicu) na početni ekran svog mobilnog telefona?

Ukoliko ste korisnik iPhone uređaja, pređite prstom udesno preko ekrana za zaključavanje ili početnog ekrana kako bi Vam se prikazale prečice. Unutar prečice EasySense možete videti podatke o kontinuiranom praćenju glikemije u realnom vremenu, uključujući poslednje očitavanje senzora, strelicu dinamike kretanja glukoze, ikonicu kalibracije i stanje senzora. Dodirom na Prikaži više možete da vidite krivu vrednosti glukoze izmerene senzorom u proteklih 6 sati. Ako ste korisnik pametnog telefona sa Android sistemom, pređite prstom prema dole za prikaz obaveštenja aplikacije EasySense.

18. Šta uraditi kada “Connecting”("Povezivanje") ili "Lost sensor"("Izgubljen senzor") status stoji na ekranu duže od 20 minuta?

 • Kada povežete aplikaciju sa novim transmiterom, proverite da li je serijski broj novog transmitera odgovara onom koji piše u aplikaciji.
 • Proverite da li je transmiter pravilno povezan sa senzorom.
 • Približite pametni uređaj transmiteru.
 • Proverite da li je dostupan i uključen Bluetooth na Vašem pametnom uređaju.
 • Otvorite Glavni Meni -> CGM, dodirnite Pronađi izgubljeni senzor kako biste pokušali ponovo da povežete senzor.
 • Ne aktivirajte Low battery mod. U suprotnom, aplikacija će prestati da šalje podatke u pozadini.
 • (Apple uređaj) Isključite Airdrop.
 • (Apple uređaj) Uključite Background App Refresh za EasySense.
 • (Android uređaj) Dozvolite aplikaciji pristup lokaciji uređaja kada bi aplikacija mogla da
 • koristi Bluetooth.
 • (Android uređaj) Ukoliko uređaj ima pozadinsko zaključavanje, koristite ga.
 • Isključite druge aplikacije u pozadini koje ne koristite.
 • Isključite CGM Sistem u Vašoj aplikaciji i ponovo ga uključite. Sačekajte 5 minuta da se aplikacija poveže sa senzorom.
 • Izlogujte se i ponovo se ulogujte na Vaš nalog u EasySense aplikaciji. Sačekajte 5 minuta da se aplikacija poveže sa senzorom.
 • Restartujte Vaš pametni telefon i restartujte Medtrum EasySense mobilnu aplikaciju.
 • Sačekajte 5 minuta da se aplikacija poveže sa senzorom.
 • Ukoliko ništa navedeno ne reši problem, odvojite transmiter od senzora.
 • Vratite transmiter nazad u potporno kućište senzora. Zeleno svetlo na transmiteru bi trebalo da zatreperi tri puta.
 • Ukoliko primetite tri treperenja, transmiter se elektronski povezao sa senzorom.
 • Proverite da li Bluetooth funkcija Vašeg pametnog uređaja radi pravilno. Možete da pokušate da povežete druge Bluetooth uređaje na Vaš pametni uređaj. Restartujte Vaš pametni uređaj i ponovo pokušajte da povežete senzor.
 • Ukoliko ne primetite treperenja, zamenite senzor. Ukoliko ne možete da povežete aplikaciju sa novim senzorom, promenite transmiter.

19. Zašto se podaci ne ažuriraju u realnom vremenu?

 • Proverite da li je transmiter u dometu i da EasySense aplikacija radi u pozadini.
 • Približite pametni uređaj transmiteru.
 • Proverite da li je Bluetooth na Vašem pametnom uređaju dostupan i uključen.
 • Ne uključujte Low battery mod. U suprotnom, aplikacija će prestati da šalje podatke u pozadini.
 • (Apple uređaj) Isključite Airdrop.
 • (Android uređaj) Dozvolite aplikaciji pristup lokaciji uređaja kada bi aplikacija mogla da
 • koristi Bluetooth.
 • (Android uređaj) Ukoliko uređaj ima pozadinsko zaključavanje, držite pozadinu zaključanu.

20. Šta raditi ako se pojavi Server nedostupan?

Ukoliko se na ekranu EasySense aplikacije pojavi „Server nedostupan”, proverite internet vezu i dozvolite EasySense aplikaciji da koristi WLAN ili mobilne podatke.

1. Lista upozorenja i dalji koraci

Kada se pojavi upozorenja VREDNOST ISPOD 3.1 mmol/L, aplikacija će proizvesti zvuk upozorenja čak i ako je zvuk telefona isključen.

2. Da li će me alarm obavestiti ako mi je glukoza van ciljnog raspona?

Označite CGM na ekranu Podešavanja. Upozorenja o nivou glukoze: Pozdrazumevano podešavanje je isključeno. Nakon što uključite funkciju upozorenja, možete pogledati sledeći spisak podešavanja upozorenja:

 1. Visoka/Niska vrednost: Pozdrazumevano podešavanje opcije visoke vrednosti glukoze i niske vrednosti glukoze je isključeno. Nakon što uključite opciju Visoka vrednost glukoze, možete podesiti do osam gornjih graničnih vrednosti tokom dana i primati upozorenja kada je Vaša vrednost glikemije iznad podešene gornje granične vrednosti. Nakon što uključite opciju Niska vrednost glukoze, možete podesiti do osam donjih graničnih vrednosti tokom dana i primati upozorenja kada je Vaša vrednost glukoze ispod podešene donje granične vrednosti. Najviša gornja granična vrednost i najniža donja granična vrednost među svim vremenskim segmentima upotrebljavaju se za određivanje visoke vrednosti glukoze, ciljne vrednosti glukoze i niske vrednosti glukoze na ekranu Analiza trendova. Ekran Statistika sadrži više informacija.
 2. Predviđena visoka vrednost: Pozdrazumevano podešavanje je isključeno. Nakon što uključite opciju predviđene visoke vrednosti glukoze i podesite vremenski interval, možete dobijati upozorenja kada se predviđa da će nivo glukoze u podešenom vremenskom intervalu dostići podešenu gornju graničnu vrednost. Dužinu vremenskog intervala možete podesiti od 5 do 30 minuta u koracima od 5minuta.
 3. .Predviđena niska vrednost: Pozdrazumevano podešavanje je isključeno. Nakon što uključite opciju predviđene niske vrednosti glukoze i podesite vremenski interval, možete dobijati upozorenja kada se predviđa da će nivo glukoze upodešenom vremenskom intervalu dostići podešenu donju graničnu vrednost. Dužinu vremenskog intervala možete podesiti od 5 do 30 minuta u koracima od 5minuta.
 4. Nagli porast vrednosti: Pozdrazumevano podešavanje je isključeno. Nakon što uključite opciju naglog porasta vrednosti glukoze i podesite graničnu vrednost brzine porasta, možete dobijati upozorenja kada vrednost glukoze raste brže od podešene granične vrednosti brzine porasta. Graničnu vrednost brzine porasta možete podesiti od 0,065 mmol/L/min do 0,275 mmol/L/min (od 1,1 mg dL/min do 5,0 mg/dL/min) u koracima od 0,005 mmol/L/min (0.1 mg/dL/min).
 5. Nagli pad vrednosti: Pozdrazumevano podešavanje je isključeno. Nakon što uključite opciju naglog pada vrednosti glukoze i podesite graničnu vrednost brzine pada, možete dobijati upozorenja kada Vaš nivo glikemije pada brže od podešene granične vrednosti brzine pada.

3. Da li mogu da promenim granične vrednosti glukoze?

Gornja i donja granična vrednost mogu da se podese u meniju Podešavanja. Označite CGM na ekranu Podešavanja. Najviša granična vrednost i najniža granična vrednost u svim vremenskim segmentima se upotrebljavaju za određivanje visoke vrednosti glukoze, ciljne vrednosti glukoze i niske vrednosti glukoze na ekranu Analiza trendova.

4. Ako se nalazim u situaciji u kojoj ne želim da me obaveštava zvuk alarma, kako mogu da ga isključim?

Označite Opšta podešavanja na ekranu Podešavanja. Ovde možete da uključite/isključite zvuk i vibraciju, da podesite vreme odlaganja od 10 minuta do 3 sata i da prilagodite podešavanja jedinica. Kada se pojavi upozorenje ISPOD 3.1 mmol/L, aplikacija će proizvesti zvuk upozorenja čak i ako je zvuk isključen.

1. U odeljku Statistika, postoji i odeljak Analiza trendova. Kako se ovo tumači?

Ovaj ekran prikazuje raspodelu očitavanja senzora unutar određenog broja dana (7, 30 ili 90) pre zadatog datuma koji se može promeni odabirom dana ili dodirom na strelice za pomeranje nazad/napred.

Visoka: iznad gornje granične vrednosti

Ciljna: između gornje i donje granične vrednosti

Niska: ispod donje granične vrednosti

Gornja i donja granična vrednost se mogu postaviti na Meniju Podešavanja. Ekran Podešavanje sistema za kontinuirano praćenje glikemije sadrži više informacija. Nakon odabira kolone, u sivom polju za prikaz teksta prikazaće se procenti visoke, ciljne vrednosti i niske vrednosti glukoze i broj hipoglikemijskih epizoda.

2. Šta može da se dodaje u odeljku Događaji?

 1. Dodavanje vrednosti glikemije u krvi. Odaberite opciju Testiranje ubodom u jagodicu prsta ili Laboratorijska kalibracija kako biste odabrali metodu testiranja. Unesite vrednost glikemije.
 2. Dodavanje injekcije insulina. Odaberite vrstu insulina između opcija: Neodređeni,Ultrakratkodelujući, Kratkodelujući, Srednjedugodelujući, Dugodelujući i Mešani. Unesite dozu insulina.
 3. Dodavanje količine ugljenih hidrata. Unesite količinu ugljenih hidrata u gramima.
 4. Dodavanje aktivnosti vežbanja. Unesite vrstu aktivnosti (nije obvezno) .Odaberite intenzitet i trajanje aktivnosti.
 5. Ostalo. Označite Beleška kako biste dodali belešku o drugim zdravstvenim informacijama poput lekova koje uzimate i menstrualnog ciklusa.

3. Šta prikazuje tablica Sažetak događaja?

Ovaj ekran prikazuje raspodelu očitavanja senzora unutar određenog broja dana (7, 30 ili 90) pre zadatog datuma koji se može promeniti odabirom dana ili strelica za pomeranje nazad/napred. Tabela Sažetaka događaja uključuje broj testiranja glukoze u krvi i prosečnu vrednost glukoze u krvi (GUK), broj unosa hrane i količinu ugljenih hidrata u gramima, ukupnu količinu ubrizganog insulina, kao i broj i trajanje aktivnosti vežbanja.