Upotreba CGM-a u pedijatrijskoj populaciji

Dijabetes tip 1

Procenjuje se da oko 542 000 dece mlađe od 15 godina živi sa dijabetesom tip 1, a ova brojka raste svake godine za oko 86 000 novih slučajeva, što predstavlja godišnji rast od 3-5%.1

Prema poslednjim preporukama Američkog Dijabetološkog Udruženja i Internacionalnog društva za pedijatrijski i aldolescentni dijabetes, ciljna vrednost glikoziranog hemoglobina (HbA1C) trebalo bi da bude niža od 7,5% u svim pedijatrijskim grupama.2,3

Znamo da ova brojka predstavlja izazov i za najmotivisanije, edukovanije i socioekonomski privilegovanije pacijente.

Deca sa dijabetesom susreću se sa veoma specifičnim izazovima svakog dana. Samo neka od njih su to da ukupna dnevna doza insulina treba da bude proporcionalna težini, zbog čega čak i najmanja promena u dozi može imati ogroman uticaj na glikemijsku kontrolu. Osim toga, mlađi mališani su po definiciji nesvesni kada uđu u hipoglikemiju, zbog nemogućnosti da se izraze ili samoregulišu šećer. U praksi ovo znači da kontrola njihovog dijabetesa značajno zavisi od različitih osoba koje brinu o njima (roditelji, učitelji, vaspitači).

U vezi sa tim, upotreba Sistema za kontinuirano praćenje glikemije kod dece ima svojih benefita ali i izazova. Nove generacije CGM uređaja omogućavaju roditeljima udaljeno praćenje glikemije tokom dana putem mobilnih aplikacija. Još jedan od dokazanih benefita Sistema za kontinuirano praćenje glikemije jeste izbegavanje noćnih hipoglikemija i povećano vreme unutar ciljnih vrednosti glikemije.6

1 IDF Atlas 7th Ed., Brussels 2015
2 Chiang JL, Kirkman MS, Laffel LM, Peters AL: Type 1 diabetes through the life span: a position statement of the American Diabetes Association. Diabetes Care 2014;37:2034–2054
3 Rewers MJ, Pillay K, de Beaufort C, et al. : International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2014. Assessment and monitoring of glycemic control in children and adolescents with diabetes. Pediatr Diabetes 2014;15 Suppl 20:102–114
4 Chase HP, Kim LM, Owen SL, et al. : Continuous subcutaneous glucose monitoring in children with type 1 diabetes. Pediatrics 2001;107:222–226

Rezultati studije sprovedene od strane Međunarodne fondacije za istraživanje juvenilnog dijabetesa iz 2010. godine, pokazali su da učestalost upotrebe CGM-a u populaciji dece uzrasta 8-17 godina vremenom opada, međutim kod onih koristili CGM duže od 6 dana nedeljno, registrovan je značajan pad vrednosti HbA1C i veće zadovoljstvo sistemom za kontinuirano praćenje glikemije.5

5 Chase HP, Beck RW, Xing D, et al. : Continuous glucose monitoring in youth with type 1 diabetes: 12-month follow-up of the Juvenile Diabetes Research Foundation continuous glucose monitoring randomized trial. Diabetes Technol Ther 2010;12:507–515