glikemijska-kontrola

Kompletna slika glikemijske kontrole

Medtrum Touchcare sistem omogućava uvid u kompletnu glikemijsku sliku. Upoznajte trendove kretanja glikemije koji su vama specifični u odnosu na navike poput ishrane, fizičke aktivnosti, i lekova koje uzimate. Na ovaj način omogućićete sebi donošenje svrsishodnijih odluka o potrebnim dozama insulina i eventualniim korekcijama navika.

Redukcija-HbA1C

Redukcija HbA1C i kod dece

Rezultati studije sprovedene od strane Međunarodne fondacije za istraživanje juvenilnog dijabetesa iz 2010. godine, pokazali su da učestalost upotrebe CGM-a u populaciji dece uzrasta 8-17 godina vremenom opada. Međutim, kod onih koristili CGM duže od 6 dana nedeljno, registrovan je značajan pad vrednosti HbA1C i veće zadovoljstvo sistemom za kontinuirano praćenje glikemije.1

1 Chase HP, Beck RW, Xing D, et al. : Continuous glucose monitoring in youth with type 1 diabetes: 12-month follow-up of the Juvenile Diabetes Research Foundation continuous glucose monitoring randomized trial. Diabetes Technol Ther 2010;12:507–515
potpuno-neprimetan

Minijaturan, fleksibilan senzor

  • Potpuno neprimetan
  • 720 očitavanja glukoze u toku 24h
  • Bezbolna kontrola glikemije
bezbrizan-san-pumpa

Bezbrižan san

Medtrum Touchcare CGM sistem aktivno radi i dok vi spavate: zahvaljujući prediktivnim alarmima za hipo- i hiperglikemiju, našim korisnicima je omogućen miran san.

pametni-uredjaj

Pametni uređaj

Aplikacije za daljinsko praćenje namenjene roditeljima i lekarima

Saznaj više